HOE WERKT HET?

Een tentamen is als het lopen van een marathon. Zonder voorbereiding haal je de
eindstreep niet. Daar moet je voor trainen, trainen en nog eens trainen.
 

Tijdens de kennismaking bij Studyfocus gaat het over de vraag waar je mee zit. Wat wil je bereiken? Dat doel leggen we vast in een coachcontract. Ik noem het een SMART doel. Bijvoorbeeld als je meer structuur wilt in je leven en je afvraagt hoe je dat kunt aanpakken.

 

Samen aan de slag

De coaching van Studyfocus is kort en intensief. Met verreweg de meeste studenten spreek ik vijf sessies af. Je komt om de week, dus het traject duurt in totaal tien weken. In de twee weken waarin we elkaar niet zien, werk je aan je doel. Je levert bijvoorbeeld een planning in, maakt een logboek of je ordent je e-mailbox. We houden daarover contact via telefoon, mail, sms en whatsapp. Tijdens de sessies praten we over wat er gebeurt: komt je doel in zicht, waar gaat het nog mis? Dingen waar je tegenop ziet verdelen we in kleinere stappen. Dat maakt het makkelijker om eraan te beginnen en het vol te houden.

 

Zelf verder

Aan het einde van het coachingstraject bespreken we hoe ver je bent gekomen met het behalen van je doel. En wat je nog kunt doen om zelf volgende stappen te zetten. Mocht er behoefte zijn aan meer sessies dan bespreken we dat uiteraard samen.

© 2020 by MSTUDIOOS.nl